Cyfrowa Gmina

Nasz wniosek złożony w konkursie “Cyfrowa Gmina” zyskał akceptację i dofinansowanie w wysokości 757 850 złotych.  Dofinansowanie przeznaczone zostanie na cyfryzację magistratu – zakup sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej oraz na edukację cyfrową, dzięki której wzrosną kompetencje urzędników. Pozyskane z programu pieniądze przeznaczone zostaną w pierwszej kolejności na analizę stanu cyberbezpieczeństwa urzędu, a następnie na zabezpieczenie samorządowych systemów informatycznych.

 Na co zamierzamy przeznaczyć otrzymany grant?

Przed wszystkim na zakup mobilnych stacji roboczych z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym, który usprawni pracę żagańskiego magistratu. Zakupiony sprzęt pozwoli na elektroniczne podpisywanie wiążących dokumentów, obsługę systemów księgowych i podatkowych, obsługę systemu zarządzania budżetem oraz eSesją, pracę w arkuszach organizacyjnych dla szkół i przedszkoli, czy na zdalną organizację spotkań i zebrań. Nowoczesne urządzenia zastąpią przestarzałe jednostki, wykorzystywane obecnie przy realizacji zadań samorządu. Zgodnie z zapisami programu urząd ma czas do końca roku na unowocześnienie i cyfryzację jednostki. Nowoczesny sprzęt i oprogramowanie pozwolą na przeprowadzenie pakietu szkoleń, które podniosą umiejętności i kompetencje pracowników urzędu w zakresie prawidłowego korzystania z najnowszych cyfrowych rozwiązań, a także zagrożeń z takiej pracy płynących. Podstawowym założeniem “Cyfrowej Gminy” pozostaje cyberbezpieczeństwo urzędów, zatem audyt tego obszaru poprzedzi wszelkie działania zmierzające do ochrony systemów i danych znajdujących się w dyspozycji jednostki.

Środki na realizację powyższych zadań pozyskaliśmy w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST, REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.