Komunikat

Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i pojawiające się miejscowo śliskości apelujemy o zachowanie ostrożności w trakcie przemieszczania się po ulicach miasta. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych w Żaganiu od godzin porannych usuwało skutki krótkiej zawiei, która przeszła nad miastem. W związku z opadami, przypominamy o konieczności usuwania śniegu z chodników, dachów oraz pozostałych miejsc, w których mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa innych osób. Zgodnie z art. 5 ust.1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.) to właśnie właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.