Komunikat

Szanowni mieszkańcy!

Informujemy, że w oparciu o obowiązujące zaostrzone zasady bezpieczeństwa od 25 stycznia 2022 roku Urząd Miasta Żagań zmienia zasady przyjmowania interesantów. Tylko cztery wydziały będą prowadziły bezpośrednią obsługę mieszkańców – zawsze wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Od 25 stycznia zamknięta zostanie kasa, pozostałe wydziały magistratu, natomiast dyżury Burmistrza Miasta Żagań będą odbywały się wyłącznie telefonicznie (przez Sekretariat).

W godzinach od 9.00 do 12.00 przyjmowane będą osoby umówione w Urzędzie Stanu Cywilnego (15 osób), Wydział Podatków i Opłat (20 osób), Wydział Spraw Obywatelskich (20 osób) oraz Wydział Świadczeń Społecznych (20 osób). W sprawach sporządzenia aktu zgonu USC przyjmie interesantów bez uprzedniego umówienia.

Podstawowe numery kontaktowe do Urzędu Miasta Żagań:

Sekretariat: 68 477 10 40

Punkt podawczy: 68 477 10 10

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 68 477 10 23

Wydział Podatków i Opłat 68 477 10 22

Wydział Świadczeń Społecznych 68 477 10 80 oraz 68 477 10 84

Urząd Stanu Cywilnego 68 477 10 65

Wydział Spraw Obywatelskich 68 477 10 58 oraz 68 477 10 59.

Wszystkie wnioski dostępne są w formie elektronicznej na www.bip.zagan.pl oraz przy punkcie podawczym w budynku przy placu Słowiańskim 17.

 Wnioski niewymagające osobistego stawiennictwa należy zostawić w urnie przy wejściu do Urzędu (parter magistratu). Przed wrzuceniem dokumentu można potwierdzić datę wpływu w punkcie podawczym.

Przypominamy przedsiębiorcom, że do urny NIE MOŻNA wrzucać żadnych dokumentów dotyczących prowadzonej działalności – te należy składać wyłącznie osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich!

Elektroniczny kontakt z Urzędem Miasta Żagań:

Adres e-mail jednostki – info@um.zagan.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Żagań – 6581xuoheg/skrytka

Urząd Miasta Żagań, 68-100 Żagań
Rachunek: Santander Bank Polska S.A. I O/Żagań, 66 1090 2558 0000 0006 4000 0100