Sala Fitness

Spółka Arena zaprasza do udziału w konkursie ofert na dzierżawę Sali Fitness o powierzchni 80 m² wraz z zapleczem o powierzchni 6 m². Sala znajduje się w budynku basenu Arena przy ulicy Kochanowskiego 6 w Żaganiu. Osoby zainteresowane wykorzystaniem przestrzeni rekreacyjno-sportowej na prowadzenie tego typu działalności, zapraszamy do składania ofert do 28 stycznia 2022 roku do godziny 11.00 w siedzibie spółki.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty