16 lutego o godz. 12.00 zapraszamy na pl. Gen. Maczka w Żaganiu na uroczystość z okazji 77 rocznicy walk o Żagań oraz ewakuacji obozów Stalag VIIIC i Stalag Luft 3.

W programie:

Apel Pamięci oraz złożenie wiązanek kwiatów pod pomnikiem żołnierzy 1 Dywizji Pancernej i 1 Korpusu Pancernego.