W ramach ogłoszonego we wrześniu 2021 VIII naboru wniosków do Funduszu Małych Projektów dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Żagań zgłosił dwa projekty. Oba otrzymały dofinansowanie i będą realizowane we współpracy z partnerem niemieckim! Poziom wsparcia wynosi 85% ze środków EFRR oraz 5% z budżetu państwa.

W ramach pozyskanych funduszy zrealizujemy w tym roku w Żaganiu następujące przedsięwzięcia:

Polsko–niemiecki konkurs fotograficzny „Cztery pory rokudla mieszkańców miast Żagania i Teltow. Ze względu na bogactwo kulturowe i naturalne obszarów pogranicza tematyka będzie dowolna, jednakże fotografie powinny być ściśle związane z obszarem pogranicza i jego mieszkańcami oraz dziedzictwem kulturowym, łączącym uczestników projektu. Konkurs ma na celu wydobycie z obszaru pogranicza tego, co piękne i ciekawe.

Budżet projektu: 10 473,45 EUR

Dofinansowanie z EFRR: 8 902,43 EUR

Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego (etap II ) to projekt, w ramach którego będziemy kontynuować działania przeprowadzone w 2021 roku. Przypominamy, że w pierwszym etapie wykonana została inwentaryzacja oznakowania na terenie miasta oraz wymieniono 100 tabliczek kierunkowych (m.in. w centrum oraz na głównych skrzyżowaniach i drogach wjazdowych). Partnerem projektu jest miasto Forst.

Budżet projektu: 17 220,00 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR:
14 637,00 EUR