Dowództwo Generalne Rodzaju Sił Zbrojnych informuje o utrudnieniach w ruchu drogowym w związku z przygotowaniem do ćwiczenia SABER STRIKE 2022. Od 15 lutego należy spodziewać się wzmożonego ruchu kolumn wojskowych na drogach w całym kraju. DGRSZ apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

W ramach przygotowań do ćwiczeń, do końca marca 2022 br., po drogach województw lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, będzie się odbywał ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać m.in. na autostradach A1, A2 i A4, drogach ekspresowych S8 i S61 oraz DK16, DK18 i DK63.

Najczęściej pojazdy biorące udział w ćwiczeniach poruszać się będą w godzinach nocnych, aby w jak najmniejszym stopniu powodować utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą musiały odbywać się w ciągu dnia (również w godzinach szczytów natężenia ruchu). Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

materiał nadesłany