Uwaga komunikat

Informujemy, że nadanie numeru Pesel obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi odbywa się w Urzędzie Miasta Żagań w Wydziale Spraw Obywatelskich (pokój 164 Żagańskiego Pałacu Kultury). Wnioski przyjmowane są w godzinach urzędowania Wydziału:

Poniedziałek: 7:30 – 14:30
Wtorek: 7:30 – 17:00 przerwa 14:30 – 15:30
Środa: 7:30 – 14:30
Czwartek: 7:30 – 14:30
Piątek: 7:30 – 13:30

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonów68-477 10 56, 68 477 10 58 lub 68 477 10 57.

O numer PESEL mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, obywatele Ukrainy posiadających Kartę Polaka, członkowie najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, małżonka obywatela Ukrainy nie posiadającego obywatelstwa ukraińskiego, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24 lutego 2022 roku.

Wymagania:

Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL wraz z fotografią osoby, która ubiega się o nadanie PESEL (fotografia spełniająca wymagania jak do dowodu osobistego).

Wniosek składa się osobiście w wersji papierowej. Tożsamość wnioskującego potwierdzana jest na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego). W przypadku dzieci do lat 18 można przedstawić dokument urodzenia.

Pobierane są odciski palców za wyjątkiem dzieci do lat 12.