20 lecie Teltow ohne Grenzen

W piątek 18 marca w Teltow odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 20-lecia stowarzyszenia partnerskiego „Teltow ohne Grenzen” (Teltow bez Granic), przy okazji której dokonano otwarcia dwóch wystaw fotograficznych. Pierwsza pod tytułem „20 lat Teltow ohne Grenzen e.V.” dokumentuje 20-letnią historię stowarzyszenia, druga pt. „Moje spojrzenie na moje miasto” jest efektem realizowanego przez Żagań i  Teltow polsko-niemieckiego projektu współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”.

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Żagania – Burmistrz Andrzej Katarzyniec, Przewodniczący Rady Miasta Żagań Adam Matwijów oraz członkowie stowarzyszenia „Miasto bez Granic”.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności „Teltow ohne Grenzen” na rzecz wspierania i rozwijania kontaktów pomiędzy mieszkańcami oraz instytucjami miast partnerskich, w tym również Żagania. Podczas uroczystości pożegnano prezesa stowarzyszenia Alaina Gampera, którego kadencja dobiegła końca w lutym. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował Alainowi za wieloletnią współpracę i zaangażowanie w rozwój przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Żagania i Teltow. W swoim przemówieniu burmistrz podkreślił, jak istotną rolą partnerstwa miast i organizacji pozarządowych jest znajdowanie przestrzeni do podejmowania wspólnych działań oraz podziękował mieszkańcom i włodarzom Teltow, Kleinmachnow oraz Michendorfu za zaangażowanie w prowadzoną przez żagański magistrat akcję pomocy humanitarnej i zbiórkę darów dla Ukrainy.