W ramach Programu “Poznaj Polskę” miasto Żagań otrzymało dotację celową w wysokości 64 145,59 zł. Pozyskane środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla dwóch grup wiekowych, klas I-III oraz IV-VIII szkół podstawowych.

Cztery szkoły podstawowe złożyły siedem wniosków do organu prowadzącego na dofinansowanie wyjazdów dzieci w ramach projektu, na podstawie których miasto wystąpiło o przyznanie środków i otrzymało je w następującej wysokości:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, klasy IV-VII – 4 798,39 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, klasy I-III – 4779,20 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, klasy IV-VIII – 15 000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, klasy I-III – 10 000 zł

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3, klasy IV-VIII – 15 000 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, klasy I-III – 4568 zł

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5, klasy IV-VIII – 10 000 zł

Pozyskane środki uatrakcyjnią proces edukacyjny dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Wyjazdy dzieci wspomogą realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych, urozmaicą zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki, stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.