Budowa chodnika na ulicy E. Plater

Rozpoczęliśmy kolejną modernizację miejskiego chodnika – tym razem przy ulicy Konarskiego w Żaganiu. W ramach prowadzonej inwestycji została już usunięta stara nawierzchnia chodnika. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu pieszego z kostki brukowej szarej i kostki brukowej betonowej czerwonej dla zjazdów. Prace obejmą także regulację pionową urządzeń ulicznych – studzienek, skrzynek i wpustów ulicznych. Wykonawcą zadania jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania i Robót Drogowych Sp. z o.o. w Żaganiu.

Koszt całkowity zadania wyniesie 98.817,15 zł brutto. Zakończenie robót planowane jest na 31 maja 2022 roku.

Dobiega końca budowa chodnika przy ulicy Emilii Plater. Wykonawca inwestycji, firma WILEBUD, kończy zadanie budowy 200-metrowy odcinka chodnika.

Równocześnie zakończono prace na drodze łączącej ulicę Kochanowskiego z Piastowską. Inwestycja była realizowana przy udziale wkładu finansowego mieszkańców okolicznych nieruchomości. Mieszkańcy zakupili kostkę betonową. Wykonano ok. 200 mb drogi. Koszt robocizny oraz pozostałego materiału wyniósł 159 399,23 złotych.