Mury miejskie w Żaganiu

Na sesji Sejmiku Województwa Lubuskiego podjęto decyzję o przyznaniu dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Lubuskiego. W sumie z budżetu Województwa Lubuskiego dofinansowane zostaną prace dotyczące 42 zabytków (podczas naboru złożono 80 wniosków) na łączną kwotę 1,3 mln złotych. Żagań otrzymał 40 000 złotych na rewitalizację murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej.

Pozyskane środki przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej, która jest niezbędna do przeprowadzenia prac budowlanych przy zabytkowych murach miejskich. Będzie ona uwzględniał m.in. zakres koniecznych do wykonania prac zabezpieczających, zarówno budowlanych, jak i konserwatorskich wynikających z ekspertyz i zaleceń konserwatorskich.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec odniósł się do decyzji Sejmiku – Został już wyłoniony wykonawca dokumentacji projektowej. W najbliższych dniach, dzięki otrzymanej dotacji, możliwe będzie podpisanie umowy i stworzenie projektów, w oparciu o które rozpoczniemy prace budowlane. Całkowity koszt zadania szacowany jest na około 160 tysięcy złotych.