Uszkodzona kładka nad Bobrem

27 marca 2022 roku ogromny dąb uszkodził mostek przy ulicy Wodnej – kładkę nad Bobrem. Zlecona niezwłocznie przez burmistrza Andrzeja Katarzyńca Ocena stanu technicznego obiektu wraz z określeniem zakresu prac remontowych niezbędnych do dalszej eksploatacji obiektu wskazała poważne uszkodzenia konstrukcji.

Upadek drzewa spowodował m.in. przesunięcia kratownicy na podporze, co skutkowało pęknięciami na nawierzchni bitumicznej. Deformacji uległy także stężenia wiatrowe kratownicy. Ze względu na wszystkie wykazane w dokumencie uszkodzenia, stan obiektu określono jako przedawaryjny. Stwierdzono, że mostek wykazuje nieodwracalne uszkodzenia dyskwalifikujące przydatność użytkową.

Biuro ekspertyz zaleciło w kwietniu kompleksowy remont przęsła kratowego skrajnego prawobrzeżnego poprzez wymianę zdeformowanych, uplastycznionych, uszkodzonych elementów z wykorzystaniem profili zamkniętych spawanych. Na czas remontu nakazano zabezpieczyć istniejące sieci występujące na obiekcie oraz utrzymać zamknięcie dla ruchu pieszych. W trosce o bezpieczeństwo użytkowników magistrat zastosował się do tych zaleceń. Prosimy zatem o niewchodzenie na uszkodzony obiekt.

Publikujemy stosowne fragmenty dokumentu dotyczące wskazanych zaleceń:

Aby wykonać remont mostu, zleciliśmy opracowanie dokumentacji wykonawczej. Po otrzymaniu projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami podejmiemy procedurę wyboru wykonawcy naprawy kładki.