Do udziału w konkursie „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” zaprasza marszałek Elżbieta Anna Polak. Jego celem jest uhonorowanie Lubuszanek działających aktywnie na polu artystycznym, naukowym, politycznym, społecznym i biznesowym, a także osób i instytucji zaangażowanych we wzmacnianie pozycji kobiet w społeczeństwie. Ideą konkursu jest promowanie idei równego traktowania kobiet oraz upowszechnianie przykładów działań podejmowanych przez kobiety i na rzecz kobiet.

Tytuły „Kobieta Roku Województwa Lubuskiego” przyznane zostaną w kategoriach:

  • działalność artystyczna
  • działalność na rzecz drugiego człowieka
  • działalność polityczna
  • działalność naukowo-badawcza
  • działalność biznesowa

oraz kategoria specjalna „Działania na rzecz kobiet” – trafić ona może do osób, ale także instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w społeczeństwie.

Link do informacji (formularz zgłoszenia do pobrania po prawej stronie po wyświetleniu informacji) – https://lubuskie.pl/wiadomosci/18449/szukamy-lubuskich-liderek   

Zgłoszenia przyjmowane są do końca maja! (wyjaśniamy, że w regulaminie są inne pierwotne terminy, ale regulamin dopuszcza zmianę terminów przez organizatora – co nastąpiło z uwagi na fale Covid-19, a następnie wojnę w Ukrainie).

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numer telefoniczny 68 4565289.

Materiał nadesłany przez Organizatora