Konferencja euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Żaganiu

24 maja 2022 roku sala Kryształowa żagańskiego pałacu gościła członków Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr, którzy pierwszy raz po pandemii spotkali się w formule bezpośredniej, by przyjąć sprawozdanie z rocznej działalności i podjąć nowe uchwały. Uroczystość otworzył gospodarz miejsca, burmistrz Andrzej Katarzyniec podkreślając wyjątkowość miejsca, w jakim prowadzane są obrady. Gospodarz Żagania podziękował konwentowi oraz prezesowi Czesławowi Fiedorowiczowi za wybór naszego miasta na miejsce spotkania wójtów, burmistrzów, prezydentów oraz starostów całego Euroregionu.

W trakcie konferencji pożegnano dyrektor biura, panią Bożenę Buchowicz, która przez 29 lat koordynowała pracę Euroregionu po polskiej stronie granicy. Ten ogromny wysiłek włożony w pracę nad polsko-niemiecką współpracą doceniony został przez Prezydenta RP. Złoty Krzyż Zasługi wręczył Bożenie Buchowicz wicewojewoda lubuski Wojciech Perczak.

W trakcie obrad przyjęto sprawozdanie roczne z działalności Stowarzyszenia oraz podjęto szereg uchwał nadających kształt dalszym działaniom euroregionu. Zaprezentowano stopień rozliczenia trwających jeszcze projektów. Równocześnie zaprezentowano 4 cele, jakie będą realizowane w ramach nowego rozdania środków europejskich. Do dyspozycji samorządów będzie 88 milionów euro, które zasilą program Interreg VIA Brandenburg – Polska.