Podpisanie umów z UMWL

W sali konferencyjnej żagańskiego magistratu spotkali się dzisiaj przedstawiciele samorządów, proboszczowie parafii oraz przedstawiciele wspólnoty mieszkaniowej, którzy otrzymali środki na realizację projektów docenionych w konkursach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Umowy na dofinansowanie zadań z programów „Lubuskiej Bazy Sportowej” oraz “Lubuskiej Bazy Turystycznej” podpisał Stanisław Tomczyszyn, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec potwierdził dziś przyjęcie wparcia na realizację aż trzech różnych zadań, które powstaną w Żaganiu dzięki pieniądzom pozyskanym z Urzędu Wojewódzkiego. Dofinansowanie w wysokości 37 500 tysięcy złotych pozwoli na zagospodarowanie terenu wokół świeżo odrestaurowanego Krzyża Wotywnego. Druga z podpisanych dziś umów, dzięki której do miejskiej kasy wpłynie 100 tysięcy złotych, dotyczy budowy toru rowerowego typu „pumptrack” wraz z torem rolkarskim. Trzecia umowa w wysokości 40 tysięcy złotych zapewni środki na opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do rozpoczęcia rewitalizacji murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej.

Oprócz Żagania dofinansowania otrzymał Powiat Żagański, Szprotawa, wspólnota mieszkaniowa z ulicy Śląskiej 25 oraz parafia Wniebowzięcia NMP w Żaganiu, parafia w  Jabłonowie i Chotkowie.

Kiedy pumptrack?

Aktualnie jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Dzisiaj został złożony wniosek do Starostwa Powiatowego o pozwolenie na budowę. Pozwolenie powinno zostać wydane do końca czerwca br. Wówczas ogłoszony zostanie przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania i rozpocznie się budowa!

Tor pumptrack powstanie nad rzeką Bóbr przy ul. Skarbowej i będzie kontynuacją obecnej strefy odpoczynku i relaksu (Bulwaru nad Bobrem). Oprócz toru dla rowerów powstanie w jego obrębie tor rolkarski (zamknięta pętla o długości 73,50 m, szerokości pasa jezdnego od 2,50 m o nawierzchni asfaltowej), służący do jazdy na rolkach oraz wrotkach.

Zagospodarowanie terenu w parku górnym, przy Krzyżu Wotywnym Księżnej Doroty to inwestycja, która również jest już w fazie projektowania. W sierpniu planujemy rozpocząć prace w terenie. Co zrobimy w ramach tego zadania? Przede wszystkim uporządkujemy  alejki w otoczeniu krzyża wotywnego, przytniemy krzewy w celu właściwej ekspozycji pomnika, naprawimy schody kamienne, umocnimy kamieniami skarpy, na których stoi Krzyż Wotywny, zadbamy o barierki ochronne, ławki, kosze na śmieci, stojak rowerowy, tablice informacyjne oraz prawidłowe oznakowanie.

Dotacja przyznana na rewitalizację murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej, przeznaczona zostanie na wykonanie projektu budowlanego. Dokumentacja projektowa jest niezbędna do przeprowadzenia prac budowlanych przy zabytkowych murach miejskich. Wybrano już wykonawcę tego zadania, który przystąpił do projektowania.

Pełen wykaz wpartych przez Urząd  Marszałkowski Województwa Lubuskiego w powiecie żagańskim opublikowano tutaj.