ulica Skarbowa

13 maja  2022 ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowaniu i wykonaniu kompleksowej przebudowy ulicy Skarbowej na odcinku 700 m. Samorząd pozyskał na realizację tę inwestycji 4 655 000 złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, Program Inwestycji Strategicznych.

Termin  elektronicznego składania ofert  został wyznaczony do 30 maja 2022 r. do godziny 10.00. Niestety w ramach przetargu nie złożono żadnej oferty i Zamawiający musiał unieważnić postępowanie. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony kolejny przetarg na realizacje tej inwestycji, a my już dzisiaj zachęcamy wykonawców do udziału w postępowaniu.

Kompleksowa przebudowa ulicy Skarbowej zakłada wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, budowę nowych chodników, parkingów, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, znaków solarnych, które zwiększą bezpieczeństwo pieszych.