Komunikat

Poczta Polska przypomina o konieczności posiadania przez mieszkańców oddawczej skrzynki pocztowej. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z przepisów Prawa Pocztowego i dotyczy każdego właściciela nieruchomości.

Równocześnie przypominamy o obowiązku oznakowania posesji tabliczką z numerem porządkowym. Obowiązek ten wynika z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Właściwe oznakowanie posesji ułatwia dostarczanie korespondencji do adresata oraz ułatwia identyfikację adresu w życiu codziennym. Bywa to bardzo istotne szczególnie w przypadku interwencji służ ratowniczych.