Komunikat

W związku z wysokimi temperaturami oraz okresem bezdeszczowym spółka Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje apeluje o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody pobieranej z sieci wodociągowej. Brak zastosowania się do zaleceń może spowodować obniżenie ciśnienia wody w sieci, złą jej jakości oraz przerwy w dostawie wody.