25 czerwca 2022 roku swój jubileusz obchodziło Towarzystwo Przyjaciół Żagania, które świętowało właśnie 25-lecie swojego istnienia. Najszczersze życzenia członkom Towarzystwa złożył burmistrz Sebastian Kulesza, który podkreślał pasję i miłość do miasta, jaką przede wszystkim widać w działalności ludzi go tworzących. Gospodarz miasta zaproponował zebranym dwa cele na kolejne ćwierć wieku istnienia – po pierwsze współpracę z innymi stowarzyszeniami działającymi w mieście, po drugie angażowanie do współpracy młodych. Tylko w ten sposób szczytna idea pielęgnowania historii miasta oraz troska o jego dziedzictwo zostanie podtrzymana.

Prezes Towarzystwa Halina Dobrakowska podziękowała wszystkim osobom, które przez lata angażowały się w działalność grupy. Przypomniała o ważnych dla miastach postaciach i ich osiągnięciach. O wywalczonych przez Towarzystwo inwestycjach – ławeczce pamięci Adama Stawczyka, organizacja Imienin Doroty czy o odbudowie Krzyża Wotywnego w parku górnym (w ramach budżetu obywatelskiego). Każdy z zaproszonych gości podkreślał, jak istotne jest kultywowanie tradycji dla małej społeczności. Jak ważne jest, aby walczyć o utrwalanie historii i jej ciągłe odkrywanie. Podziękowania za ten aspekt pracy złożyła zebranym dr Barbara Bielinis-Kopeć – Wojewódzka Lubuska Konserwator Zabytków.

Wystąpienie zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy