28 czerwca 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą “Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, zlokalizowanego przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu”,  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Pozyskaliśmy na ten cel 2 557 551,86 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 przy ul. Skarbowej 15a w Żaganiu, w szczególności przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

 • W zakresie termomodernizacji:
 1. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku,
 2. wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic,
 3. wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych,
 4. wykonanie termomodernizacji dachów,
 5. wykonanie izolacji i pokrycia zadaszenia nad wejściem,
 6. modernizacja schodów zewnętrznych,
 7. renowacja balustrad, krat, barierek i schodów stalowych zewnętrznych,
 8. wymiana opierzeń i parapetów,
 9. wymiana rynien i rur spustowych,
 10. naprawa kominów, naprawa studzienek doświetlających,
 11. odtworzenie instalacji odgromowej,
 12. zmiana kolorystyki elewacji budynku,
 13. wykonanie naprawy uszkodzonej nawierzchni wokół budynku;
 • W zakresie instalacji sanitarnych:
 1. roboty demontażowe istniejącej  instalacji c.o. i montaż nowych pionów i podejść do grzejników,
 2. wymiana grzejników,
 3. montaż węzła ciepłowniczego opartego na odnawialnych źródłach ciepła, wymiana źródła ciepła systemu c.o. i c.w.u. na pompę ciepła,
 4. montaż dolnego źródła, studni kolektorowych wielofunkcyjnych, przewodów, rurociągów rozprowadzających, rurociągów dobiegowych,
 5. montaż wentylacji mechanicznej opartej o wysokosprawne urządzenia z funkcją  odzysku ciepła
 6. montaż automatyki do sterowania c.o.,
 7. montaż systemu monitoringu zużycia energii elektrycznej oraz cieplnej budynku.
 • W zakresie instalacji elektrycznych:
 1. roboty demontażowe i roboty montażowe – rozprowadzenie przewodów w bruzdach, wykończenie powierzchni,
 2. Wymiana opraw oświetleniowych (w ciągach komunikacyjnych i łazienkach oprawy należy wyposażyć w czujniki obecności);
 • W zakresie instalacji fotowoltaicznych:
 1. montaż konstrukcji nośnej na panele FV,
 2. montaż paneli fotowoltaicznych,
 3. montaż falowników,
 4. montaż okablowania, rozdzielnice systemu,
 5. montaż monitoringu ilości wyprodukowanej energii.

Elektroniczne składanie ofert  wyznaczono do 18 lipca 2022 roku do godziny 10.00. Otwarcie ofert  wyznaczono na dzień 18 lipca od  godziny 12.00. Zadanie należy zrealizować w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy.

Link do strony postępowania