Wnioski

28 czerwca 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec unieważnił drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Kompleksową przebudowę drogi Nr 104695F w celu zwiększenia dostępności do kluczowych usług społecznych w Żaganiu” w formule „zaprojektuj  i wybuduj”, polegające na zaprojektowaniu i zrealizowaniu kompleksowej przebudowy ul. Skarbowa, ze względu na brak zainteresowania ze strony wykonawców realizacją przedmiotowego zadania. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. W najbliższych dniach postępowanie zostanie ponownie ogłoszone. Inwestycja objęta jest dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych.