Komunikat

Przypominamy, że od 20 lutego 2021 roku obowiązuje nowelizacja Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, skutkująca znacznym wzrostem
dodatkowych obciążeń finansowych dla dłużników
 (koszty egzekucyjne).

W przypadku nieuregulowania we wskazanym terminie należności pieniężnych wraz z odsetkami, o ile są należne, i kosztami upomnienia, zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej, co spowoduje dodatkowe obciążenie kosztami egzekucji (art. 64 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji), które zaspakajane są w pierwszej kolejności m.in.:

– opłata manipulacyjna (100 zł od każdego tytułu wykonawczego w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej);

– opłata egzekucyjna od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych (5% lub 10%);

– wydatki egzekucyjne poniesione przez organ egzekucyjny;

– opłata za czynności egzekucyjne.

Najlepiej zobrazuje to przykład:  

Kwota dochodzonej zaległości podatkowej 20,00 zł + 16,00 zł koszty upomnienia.

W przypadku ściągnięcia przymusowego przez Urząd Skarbowy:
· dla wierzyciela 36,00 zł – zaległy podatek i koszty upomnienia,
· dla urzędu skarbowego – 100,00 zł opłata manipulacyjna,
· dla urzędu skarbowego –     3,60 zł opłata egzekucyjna,
· dla urzędu skarbowego –   29,10 zł opłaty pocztowe (średnio 3 przesyłki polecone za potwierdzeniem odbioru).
 Razem dla urzędu skarbowego w przypadku przymusowego ściągnięcia 132,70 zł.

Należy podkreślić, że opłaty pobierane przez urząd skarbowy nie są przekazywane do Urzędu Miasta. Stanowią one przychód budżetu państwa.

Prowadzenie egzekucji administracyjnej przez Urząd Miasta stanowi obowiązek, a nie wybór. Wspólnie możemy działać tak, by te koszty nie powstały i nie narażały domowych budżetów na nieplanowane wydatki. Dlatego apelujemy o odpowiedzialne podejście do informacji, jakie przekazujemy o istniejącym zadłużeniu.