Na czerwcowej sesji Rady Miasta Żagań podjęto uchwałę o przekazaniu w ramach dotacji przedmiotowej 34 654,88 złotych na przebudowę pieców kaflowych i trzonów kuchennych w lokalach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Żaganiu. W ramach tych środków wymienionych zostanie 13 pieców i trzonów kuchennych. Przede wszystkich w lokalach, w których stan dotychczasowych zagraża bezpieczeństwu osób z nich korzystających.

W drugiej połowie miesiąca z nieruchomości z terenu miasta zdemontowano 3,180 Mg azbestu i odebrano 12,460 Mg. Łącznie zebrano i unieszkodliwiono ponad 15 ton wyrobów zawierających azbest. Na zadanie to gmina zabezpieczyła 13 tysięcy złotych.