Filmowe Lato Pogranicza Żagań -Teltow
Miniony weekend minął w Żaganiu pod znakiem sztuki filmowej. Wspólnie z gośćmi z Teltow obejrzeliśmy dwie produkcje kina niemieckiego, aby móc porozmawiać o kinie pogranicza. Podstawą do rozmowy o tym, co wspólne i odmienne, co przenika obie kultury, o podobieństwach i różnicach naszych doświadczeń, wreszcie o specyfice naszego regionu, stały się obejrzane produkcje oraz prelekcja doktora habilitowanego Andrzeja Dębskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Badacz zaprezentowałam zebranym historię kina na Dolnym Śląsku przed 1945 rokiem. Wyjątkowy wieczór zakończyło otwarcie wystawy Andrzeja Winiszewskiego “Muzyka Komedy” oraz prelekcja „Polskie kino na ścieżce dźwiękowej na przykładzie wybranych filmów polskiej kinematografii”. Podsumowaniem pierwszego dnia festiwalu były rozmowy przy akompaniamencie muzyki.

Drugiego dnia “Filmowego lata pogranicza” zabraliśmy uczestników spotkania na wycieczkę do poczdamskiego studia filmowego Babelsberg.

Zadanie było realizowane w ramach projektu pt. “Filmowe Lato Pogranicza”, współfinansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Logotypy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr