Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań przypomina o terminach składania wniosków na zasiłek rodzinny i świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.11.2022 r. do 31.10.2023 r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca 2022 roku,
  • w formie papierowej  od 1 sierpnia w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury, pok. 134.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o zasiłki rodzinne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia;
  • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do zasiłków rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2022/2023 (trwający od 01.10.2022 r. do 30.09.2023 r.) można składać:

  • elektroniczne od 1 lipca,
  •  w formie papierowej od 1 sierpnia w Wydziale Świadczeń Społecznych mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury, pok. 134.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 października tego roku. Natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresach:

  • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada tego roku;
  • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia danego roku.