Zarząd Województwa Lubuskiego informuje o opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla województwa lubuskiego” oraz zachęca mieszkańców naszego regionu d o udziału w konsultacjach społecznych.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w Departamencie Środowiska (w Wydziale Pozwoleń i Programów) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w
Zielonej Górze, ul. Olbrychta 10 w Zielonej Górze, pokój nr 102 w godzinach pracy urzędu
oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubuskiego (www.bip.lubuskie.pl w zakładce Ochrona środowiska – Program ochrony
środowiska).

W związku z przystąpieniem do konsultacji społecznych projektu dokumentu Zarząd Województwa Lubuskiego zaprasza na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się
3 sierpnia 2022 roku o godzinie 11.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubuskiego.

Pliki do pobrania :