Stanowisko w sprawie szpitala

Burmistrz Andrzej Katarzyniec przed rozpoczęciem XLIX sesji Rady Miasta Żagań przedstawił stanowisko władz miasta w sprawie zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych w żagańskiej filii 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią. Gospodarz Żagania podkreślił, że obecna interwencja u organów nadzorujących żagański szpital wynika bezpośrednio z pogarszającego się stanu opieki medycznej w całym powiecie i nieprzestrzegania przez placówkę kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Burmistrz Andrzej Katarzyniec wezwał władze powiatu, będące właścicielami budynku szpitala, do podjęcia stanowczych działań zmierzających do zapewnienia należytej opieki medycznej mieszkańcom naszego miasta oraz wyraził sprzeciw wobec marginalizowania potrzeb pacjentów z powiatu żagańskiego. Stanowisko, w którym władze miasta wnoszą o przywrócenie zlikwidowanych oddziałów i zapewnienie mieszkańcom dostępu do gwarantowanych kontraktem usług zdrowotnych, zaadresowano również do Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka oraz Dyrektor Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Ewy Skrbeńskiej.

W trakcie sesji dokument podpisał przewodniczący Adam Matwijów oraz radni. Stanowisko żagańskich władz przesłano dzisiaj do adresatów.

 

Żagań nigdy nie odmawiał pomocy 105. Kresowemu Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Żarach. Oto przykłady podejmowanych w tym zakresie działań:

  • dofinansowanie zakupu karetki pogotowia wraz z wyposażeniem,
  • zakup masek, kombinezonów, przyłbic, fartuchów, rękawic, okularów ochronnych oraz płynów do dezynfekcji,
  • zbiórka wody mineralnej oraz maseczek dla pacjentów i pracowników szpitala,
  • dofinansowanie na zakup tomografu komputerowego,
  • zakup nowoczesnych pulsoksymetrów służących do oceny stanu zdrowia pacjentów,
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz umorzenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości – środki do przeznaczenia na rozbudowę i doposażenie szpitala.

Ponadto, mimo iż służba zdrowia nie należy do zadań miasta, burmistrz Andrzej Katarzyniec odbywał liczne spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Obrony Narodowej, wojewodą lubuskim, władzami powiatu i dyrekcją szpitala, podczas których informował o potrzebach mieszkańców Żagania w zakresie usług medycznych.