Trzy nauczycielki z miejskich placówek oświatowych odebrały dziś z rąk burmistrza Andrzeja Katarzyńca akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Każda z Pań złożyła uroczyste ślubowanie, deklarując rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wspólnie z zastępcą Sebastianem Kuleszą oraz naczelnikiem oświaty Mariuszem Krugłym pogratulował pedagogom zdanego wcześniej egzaminu i zaprezentowanego dorobku zawodowego.

Awans na nauczyciela mianowanego otrzymały dziś:

Arletta Podołowska z Miejskiego Przedszkola nr 6,

Anna Kuleczka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 oraz

Kamila Piotrowicz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7.

Serdecznie gratulujemy!