83 rocznica wybuchu II wojny światowej
Żagań oddał dziś hołd ofiarom II wojny światowej w 83. rocznicę wybuchu największego nowożytnego konfliktu zbrojnego w Europie.
W uroczystym apelu wzięli udział kombatanci, dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej generał dywizji Piotr Trytek oraz oficerowie Garnizonu Żagań, burmistrz Andrzej Katarzyniec i przewodniczący rady miasta Adam Matwijów, starosta Henryk Janowicz i wicestarosta Anna Michalczuk, wójt Leszek Ochrymczuk oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i wojskowych, dyrektorzy szkół i żagańskich jednostek kultury.
Burmistrz Andrzej Katarzyniec przypomniał zebranym losy wojny, której wybuch zmienił rzeczywistość całego kontynentu, niosąc ze sobą ogromne zniszczenia i straty, śmierć 60 milionów ludzi. – Dziś, w 83 rocznicę wybuchu II wojny światowej pochylmy głowy i oddajmy hołd tym, dzięki którym mamy tę wolność, a jednocześnie pamiętajmy, jak łatwo ją stracić – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Spotykamy się tu dziś, aby pamiętać, że to „ludzie ludziom zgotowali ten los”! To zdanie nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza teraz, gdy tuż obok, za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Niech te słowa przypominają nam, by jednoczyć się, a nie dzielić, by wspólnie tworzyć i rozwijać, a nie niszczyć!
Uczestnik tamtych wydarzeń, porucznik w stanie spoczynku Piotr Gubernator podkreślił, iż wysiłki ludzkości powinni iść wyłącznie jednym kierunku – pokoju i wzajemnego szacunku. Środki wydawane na zbrojenia należy przeznaczać na pomoc potrzebującym, a młode pokolenia wychowywać w duchu wzajemnej miłości i akceptacji.
Uroczystości zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikiem 1. Dywizji Pancernej i 1. Korpusu Pancernego.