Na zaproszenie zastępcy burmistrza Sebastiana Kuleszy spotkali się dzisiaj kierownicy miejskich jednostek oraz pracownicy odpowiedzialni za promocję i pozyskiwanie środków zewnętrznych, aby omówić pomysły na kolejne projekty, na które można obecnie pozyskać środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Prezes Areny Łukasz Kudła zaproponował organizację polsko-niemieckiego turnieju piłkarskiego, natomiast dyrektor książnicy Magdalena Śliwak organizację turystycznego dnia dziecka, połączonego z ciekawymi spotkaniami autorskimi. Sebastian Kulesza zaproponował przygotowanie i wydanie przewodnika miejskiego.

Przedstawione pomysły zostaną teraz opracowane przez Wydział Pozyskiwania i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi. Termin składania projektów upływa 3 października 2022 roku.

Logotypy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr