Trwają prace projektowe przy murach miejskich w ramach zadania rewitalizacji murów obronnych przy ul. Niepodległości i ul. Ratuszowej. Zadanie jest realizowane przy wsparciu, jakie pozyskaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Gmina otrzymała na ten cel 55 tysięcy złotych. Całkowity koszt opracowania dokumentacji projektowej wyniesie 159 285 złotych. Zadanie to realizuje firma Archistructura z Wrocławia, która zgodnie z umową zakończy pracę do grudnia 2022 roku. Opracowanie dokumentacji jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia samego remontu zabytkowych murów. Pozwala również ubiegać się o środki zewnętrzne na wykonanie zadania.