Żagański WOPR

Burmistrz  Andrzej Katarzyniec spotkał się dziś z przedstawicielami żagańskiego WOPR-u. Na ręce Tomasza Muszyńskiego oraz Jakuba Łażewskiego przekazał generator sygnałów modulowanych dla pojazdów uprzywilejowanych, o zakup którego wnosili nasi ratownicy. Spotkanie było również okazją do rozmowy o przyszłości stowarzyszenia.