Przystępujemy do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Żagań na lata 2022-2031. 9 września 2022r. Rada Miasta Żagań przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Miasta Żagań na lata 2022-2031. Tym samym przechodzimy do kolejnego etapu prac nad dokumentem tj. do tworzenia listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Już niebawem będziemy Państwa informować o działaniach w tym zakresie.