8 października po godzinie 8.00 na żagańską Bażanciarnię przybyły grupy mieszkańców oraz przyjaciele naszego miasta, aby wspólnie wziąć udział w sprzątaniu Parku Górnego. W specjalnie wyznaczonym sektorze, gotowi do pracy, stawili się uczniowie żagańskich szkół podstawowych i średnich, przedstawiciele miejskich stowarzyszeń i klubów sportowych – członkowie Towarzystwa Przyjaciół Żagania, Stowarzyszenia Turystycznego “Piechur”, Stowarzyszenia Turystycznego “Ogniwo”, Żagańskiego Stowarzyszenia Ratowania i Ochrony Zabytków, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Obozów Jenieckich, członkowie zarządu MKS Czarni Żagań 1957, WKS Sobieski Żagań, prezesi miejskich jednostek, wojsko, harcerze, członkowie Fundacji Eudajmonia, pracownicy Urzędu Miasta Żagań, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy, Żagańskiego Pałacu Kultury. Żaganianom pomagali przyjaciele z Otynia i Zatonia, Jarosław Skorulski z Fundacji Ogrody Kultury i Sylwester Filipiak, pracownicy i dyrektor Ogrodu Różanego w Forst Stefan Palm, koordynator Europejskiego Związku Parków Łużyckich Gert Streidt oraz prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Czesław Fiedorowicz. Opiekę merytoryczną nad wydarzeniem sprawowała pani Agnieszka Kochańska – ceniona architekt krajobrazu. Wszystkich przybyłych powitał zastępca burmistrza Żagania Sebastian Kulesza, dziękując za zaangażowanie w ten miejski projekt.

Uczestników podzielono na grupy, każdej wyznaczono opiekuna – specjalistę od pielęgnacji parków i drzew. Rozpoczęto prace porządkowe, które polegały na wycięciu narosłych przez lata samosiejek i odsłonięciu historycznej osi widokowej. Intensywne prace nad uprzątnięciem terenu trwały ponad 6 godzin. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu społecznemu udało się dokonać rzeczy niewyobrażalnej – przywrócić porządek w zarośniętej dotychczas części parku, odtwarzając jej parkowy charakter. Odsłonięto ławeczkę i ścieżkę, tablice informacyjne oraz głazy pamiątkowe. W przerwach uczestnicy Seminarium Parkowego brali udział w pokazach aborystycznych, obserwując prace pielęgnacyjne w koronach drzew i pokaz ratownictwa na drzewie. Aboryści przygotowali również badanie stanu drzewa za pomocą tomografii komputerowej, odkrywając przed zebranymi tajniki starego parkowego dębu. Nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników czuwał Jakub Łażewski, ratownik WOPR.

Foto: Jan Mazur

Jak zmienił się Park Pałacowy w Żaganiu po Seminarium Parkowym? Zamiast ściany lasu pojawiła się po latach oś widokowa.

Zwieńczeniem prac w zalesionej części żagańskiego parku było wspólne nasadzenie hortensji na klombach przed Oranżerią oraz koncert uczniów szkoły muzycznej, którzy swoim występem podziękowali naszym partnerom za udział w wydarzeniu. Każdy z obecnych na podsumowaniu otrzymał pamiątkę – las w słoiku.

Dziękujemy specjalistom i opiekunom grup, dzięki którym praca przebiegała sprawnie i bezpiecznie. Wspólnie z nami park odmienili: Danuta Kurta-Leipzig, Anna Jackiewicz, Jerzy Nieswadba, dr hab. inż. Marek Liszewski (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Joanna Rayss z pracowni projektowej „Zieleniarium”, Federacja Arborystów Polskich, inż. Maciej Motas z Pracowni Architektury Krajobrazu.