Plany przyszłego ronda

Podczas wizyty w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Zastępcy Burmistrza Sebastianowi Kuleszy oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszce Fedorowicz zaprezentowano trzy koncepcje usprawnienia ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Jana Pawła II, Keplera i Piłsudskiego. Firma przygotowująca projekt przebudowy tego miejsca omówiła zalety każdego z rozwiązań oraz trudności, które mogą wyniknąć przy ich realizacji. Bliskość zabytku oraz ograniczona przestrzeń w obrębie skrzyżowania sprawiają, że decyzja zostanie podjęta po spotkaniu ZDW z przedstawicielami biura Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz żagańskiego urzędu. Spotkanie to odbędzie się w najbliższym czasie w miejscu planowanej inwestycji.