Podpisanie umowy na uzbrojenie strefy Würtha

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał dziś umowę z wykonawcą na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ulicy Würtha w Żaganiu. W imieniu Przedsiębiorstwa Drogowego „KONTRAKT” Sp.z o.o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim dokument podpisał Prezes Zarządu  Karol Jankowski, który przedstawił inne prowadzone obecnie przez spółkę inwestycję, deklarując rzetelność w wykonywaniu zleconego właśnie zadania. Zgodnie z umową uzbrojenie żagańskiej strefy zostanie wykonane w ciągu 14 miesięcy. Inwestycja rozpocznie się od wykonania prac podziemnych – budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz kanałów technologicznych. Na terenie strefy powstanie oczywiście kilometrowa droga z chodnikiem i ciągiem pieszo-rowerowym, oświetlenie. Przebudowana zostanie również istniejąca sieć elektroenergetyczna.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec wyraził nadzieję, że zadanie uda się zrealizować przed terminem. Jest to bowiem inwestycja niezbędna dla podniesienia atrakcyjności znajdujących się na tym terenie działek inwestycyjnych. Dzięki złożonemu przez magistrat wnioskowi na dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Polski Ład miasto pozyskało 9 382 199,94 złotych! Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie 9 875 999,94 zł. Tylko 5% tej sumy wyniesie wkład własny samorządu – co stanowi kwotę 493 800 złotych.