Trasa Biegu Niepodległości w Żaganiu

Informujemy, że 11 listopada w godzinach od 10.00 do 13.00 zostanie wprowadzona czasowa zmiana organizacji ruchu w ciągu dróg gminnych (ulica M. Konopnickiej, E. Plater, Gen. Bema, Miodowa, Węglowa, Cicha, Wesoła) i w ciągu dróg powiatowych (ulica Kochanowskiego i Obwodowa). Czasowa zmiana w istniejącej organizacji ruchu ma na celu zabezpieczenie trasy biegu oraz zapewnienie sprawnego i bezpiecznego ruchu uczestników na trasie IX Biegu Niepodległości ulicami Żagania.

Zakres zmian obejmuje odcinkowe zamknięcie dla ruchu pojazdów i pieszych całych ulic lub tylko odcinków ulic według schematu widocznego na planie sytuacyjnym (rys. od 2  do 12)  w zależności od potrzeby. Otwieranie i dopuszczanie ruchu na wcześniej zamkniętych odcinkach będzie się odbywało w zależności od etapu biegu. Na skrzyżowaniu ulicy M. Konopnickiej z linią kolejową relacji Żagań-Gubin zlokalizowany zostanie posterunek dozorujący.

Organizacja ruchu zostanie wprowadzona na podstawie projektu zatwierdzonego przez Starostę Żagańskiego znak: TD.7121.1.142.2022.JB z dnia 28 października 2022 r. (załącznik skan zatwierdzenia SP).