Zespół szpitalny św. Doroty w Żaganiu

14 listopada w Warszawie zaprezentowano laureatów konkursów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany” 2022 oraz trzeciej edycji konkursu „Samorząd dla dziedzictwa”. Oba konkursy zostały przeprowadzone przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Głównym celem pierwszego konkursu jest promocja i upowszechnianie najlepszych prac konserwatorskich, budowlanych, rewitalizacyjnych i adaptacyjnych zrealizowanych zgodnie z najważniejszymi standardami badawczymi i wykonawczymi. W 2022 roku w konkursie „Zabytek Zadbany” zgłoszono 100 obiektów, do oceny jury przedstawiono 88 wniosków formalnych z 16 województw. Nominację otrzymało 20 obiektów – po cztery obiekty, w każdej z pięciu podstawowych kategorii oraz 2 obiekty w kategorii specjalnej „Właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem”.

Laureatem konkursu „Zabytek Zadbany” w kategorii „Adaptacja obiektów zabytkowych” została kamienica przy ulicy Rycerskiej 10 w Gdańsku. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała m.in Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Żaganiu za prace przy dawnym Szpitalu św. Doroty, obecnie budynku szkoły. Placówka otrzymała wyróżnienie za adaptację budynku do nowych funkcji przeprowadzoną z poszanowaniem historycznego materiału, dbałość o zachowanie i uczytelnienie substancji zabytkowej oraz zachowanie detalu i wystroju historycznego.

Więcej informacji na temat konkursu na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Foto: Jan Mazur