Informujemy, że Zarządzeniem nr 349/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Żagań ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pod nazwą “Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób uprawnionych do świadczeń na terenie miasta Żagań, w okresie od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.”.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową:

Zarządzenie

Ogłoszenie o konkursie

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Załącznik nr 3 do Ogłoszenia

Wzór oferty

Wzór sprawozdania