Dziś jubileusz 45-lecia pracy zawodowej świętuje Jan Mazur, nasz Żaganianin Roku 2013, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, sympatyk Towarzystwa Przyjaciół Żagania, opiekun kombatantów oraz uczestnik najważniejszych miejskich wydarzeń, które od dekad utrwala w swojej fotograficznej pasji. W podziękowaniu za pracę na rzecz mieszkańców Żagania burmistrz Andrzej Katarzyniec wręczył panu Janowi Mazurowi upominek i dyplom uznania. Zastępca burmistrza Sebastian Kulesza podziękował za zaangażowanie w pracę, nadzór nad USC oraz troskę o wizerunek urzędu. W tej małej uroczystości wzięła również udział sekretarz urzędu Anita Staszkowian.

Jan Mazur rozpoczął pracę w żagańskim magistracie 1 lutego1979 roku jako inspektor ds. planowania. 10 dni później złożył ślubowanie. 1 października 1983 roku otrzymał akt mianowania na Inspektora Miejskiego, natomiast 1 lutego 1984 roku objął stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Terenowej, Handlu i Usług, osiem miesięcy później zmienione na stanowisko Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. W lutym 1988 roku pan Jan Mazur został Kierownikiem Wydziału Społeczno-Administracyjnego, a w październiku 1990 roku Kierownikiem Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Żaganiu. W styczniu 1993 roku otrzymał akt mianowania na stanowisko Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich. Od 10 lat nadzoruje pracę Urzędu Stanu Cywilnego w naszym mieście.

Naszemu Jubilatowi życzymy jak najwięcej okazji do uśmiechu, niezmiennej otwartości na ludzi i ich potrzeby, satysfakcji z podejmowanych wyzwań oraz dużo zdrowia. Zachęcamy również do spisywania wspomnieć, gdyż jest Pan ogromną skarbnicą wiedzy o Żaganiu i ludziach tu żyjących. Dziękujemy za ponad 40 lat pracy na rzecz żagańskiego samorządu!