W dniach 4-6 grudnia 2022 roku na zaproszenie burmistrza Andrzeja Katarzyńca przyjechała do Żagania delegacja z położonego w południowo-zachodniej części Ukrainy miasta Chocim. Celem wizyty było nawiązanie kontaktów oraz określenie możliwości współpracy partnerskiej.

W spotkaniu, które odbyło się w miniony poniedziałek w żagańskim magistracie,  uczestniczyli przedstawiciele władz lokalnych, radni Żagania, pracownicy Urzędu Miasta oraz burmistrz Teltow Thomas Schmidt. Dyskutowano na temat możliwości nawiązania współpracy oraz podejmowania trójstronnych inicjatyw, wspólnie z naszym niemieckim miastem partnerskim. Przedmiotem rozmów była również trudna sytuacja geopolityczna w Europie w związku z inwazją wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy oraz problemy związane z przymusową migracją (zewnętrzną i wewnętrzną) ukraińskiej ludności.

Podczas swojego pobytu w Żaganiu delegacje z Chocimia i Teltow zapoznały się także z działalnością i funkcjonowaniem miejskich jednostek. Goście odwiedzili Publiczną Szkołę Podstawową nr 2, gdzie mieli okazję zwiedzić obiekt, zajrzeć do klas oraz spotkać się z dziećmi z Ukrainy, które pozostają pod opieką placówki. W Żagańskim Pałacu Kultury dyrektor Anna Mrowińska opowiedziała o historii pałacu i funkcjonowaniu miejskiej instytucji kultury. W towarzystwie sekretarza powiatu żagańskiego, pani Iwony Hryniewieckiej, goście złożyli wizytę w żagańskim szpitalu, gdzie zapoznali się z działalnością leczniczą.

7 grudnia Rada Miasta Żagań podjęła uchwałę nr LIV/354/2022 w sprawie współpracy partnerskiej z miastem Chocim, które odegrało ważną rolę w historii Europy.  W 1621 roku miała tutaj miejsce słynna bitwa pod Chocimiem. Oblężenie miasta zakończyło się taktycznym zwycięstwem armii Rzeczypospolitej, ukoronowanym podpisaniem traktatu potwierdzającego ustalenia traktatu w Buszy z 1617 roku. Główną atrakcją Chocimia jest dzisiaj twierdza, która znajduje się na prawym brzegu Dniestru. Posiada ona unikalną architekturę i jest jedną z największych zachowanych twierdz w Europie Wschodniej. Obecnie miasto jest stolicą i siedzibą władz rejonu chocimskiego. Na jego terenie funkcjonuje rozwinięta infrastruktura społeczna (szkoły, szpitale, instytucje kultury) oraz gospodarcza, w tym park przemysłowy Khotyn Invest o powierzchni ponad 13 ha.