Dekoracja posesji

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczną. Konkurs podzielony jest na cztery kategorie: posesja domku rodzinnego, wspólnota mieszkaniowa, balkon oraz witryna sklepowa.

Na zwycięzców w każdej z kategorii czekają nagrody rzeczowe o wartości:

– kategoria posesji domku rodzinnego – do 600 złotych,

– kategoria wspólnoty mieszkaniowej – do 500 złotych,

– balkon – do 400 złotych,

– witryna sklepowa – do 450 złotych.

Zwycięzców w obradach niejawnych wyłoni Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu,
– technikę wykonania,
– estetykę,
– ogólną prezencję.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia (znajduje się poniżej).

Wypełnione i podpisane zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.boryna@um.zagan.pl lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 13 stycznia 2023 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 stycznia 2023 roku. Lista laureatów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji UM Żagań oraz poniżej w sekcji załączników.

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia i klauzula informacyjna