Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Zielonej Górze i Zrzeszeniem Gmin Województwa Lubuskiego wykazała najlepsze gminy w regionie. Uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów najlepszym z najlepszych odbyła się 14 grudnia 2022 roku w Zielonej Górze. Gmina Żagań o statusie miejskim uznana została za najlepszą gminę w powiecie żagańskim. Nagrodę z rąk Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak odebrał burmistrz miasta Andrzej Katarzyniec.

Celem rankingu było wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W rankingu oceniane są wszystkie lubuskie gminy z wyłączeniem miast na prawach powiatu, czyli Zielonej Góry i Gorzowa Wielkopolskiego. Jak podkreśla dyrektor lubuskiego biura FRDL Iwona Szablewska, ranking “żyje”, bo wiele gmin zmieniło swoje miejsca w stosunku do roku ubiegłego. Na przykład 97 procent samorządów zmieniła miejsce w rankingu, a 37 gmin awansowało w rankingu, zajmując wyższe lokaty.

Pełen ranking gmin Województwa Lubuskiego 2022