Podpisanie umowy na remont Mostu Kolejarzy
Środę 21 grudnia 2022 roku rozpoczęliśmy podpisaniem umowy na remont Mostu Kolejarzy. Burmistrz Andrzej Katarzynec zawarł umowę z firmą Przedsiębiorstwo Robót Technicznych DANTECH Daniel Chmiel z Żagania na wykonanie remontu mostu. Prace potrwają do 6 miesięcy, a zadanie będzie kosztowało 467 400 złotych.
Uszkodzony po upadku drzewa most przez wiele miesięcy był zamknięty, gdyż jego stan techniczny wykluczał użytkowanie. W tym czasie opracowana została dokumentacja remontu przejścia przez rzekę. Uzgodnienie dokumentacji z Wodami Polskimi i Wojewódzkim Lubuskim Konserwatorem Zabytków wymagało czasu i było niezależne od starań magistratu. Po zakończonej procedurze uzgodnień bezzwłocznie ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę.
Na czym będzie polegał remont Mostu Kolejarzy?
W ramach inwestycji wymienione zostaną uszkodzone elementy kładki na przęśle nr 1, skute zostaną uszkodzone elementy niszy podłożyskowej na przyczółku nr 1 i naprawione w technologii monolitycznej, następnie wykonane zostanie zabezpieczenie antykorozyjne oraz remont balustrady stalowej. W ramach prac nastąpi remont bitumiczno-drewnianego pomostu kładki (ze względu na niedopuszczalne obecnie ze względów na zagrożenie pożarowe połączenie drewna i bitumu z użyciem innych materiałów). Zakonserwowane zostaną łożyska, wyremontowane elementy wspornikowe wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, przeprowadzone zostaną prace konserwacyjne.

 

 

Podpisanie umowy na remont Mostu Kolejarzy