29 grudnia 2022 roku odbyła się sesja budżetowa, na której bez żadnego głosu sprzeciwu podjęto uchwałę określającą wydatki i dochody gminy na przyszły rok. Rada Miasta Żagań przyjęła budżet na rok 2023, określając dochody na poziomie 127.424.466 złotych, natomiast wydatki w łącznej kwocie 159.343.356,84 złotych, zabezpieczając na inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę 49.078.805,07 złotych! Warto podkreślić, że większość tej kwoty będzie pochodzić z funduszy zewnętrznych!

Rok 2023 będzie dla naszej gminy, pomimo projektowanych trudności, rokiem wielomilionowych inwestycji. Planujemy zrealizować aż 4 projekty “unijne” – wykonać termomodernizację budynków Przedszkola Miejskiego nr 2, Przedszkola Miejskiego nr 3 oraz Filii Przedszkola Miejskiego nr 5 w Żaganiu, zakończyć projekt “pałacowy”, zakładający m.in. remont fontann oraz wymienić źródła ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie miasta. Na finansowanie tych projektów zaplanowano łącznie ponad 10 milionów złotych!

Zabezpieczono również środki na realizację 3 projektów, które zostaną dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład. Będzie to uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Würtha, I etap budowy kompleksowego monitoringu wizyjnego na terenie miasta oraz przebudowa niecki basenowej kąpieliska miejskiego przy ul. Niepodległości.
Na finansowanie tych zadań zaplanowano 26.700.000 złotych. Środki własne gminy w przy tych inwestycjach wyniosą jedynie 1.969.000 złotych. Prawie 25 milionów złotych to wartość pozyskanych z Rządowego Funduszu Polski Ład pieniędzy dla Żagania.

W przyszłorocznym budżecie nie mogło oczywiście zabraknąć zadań zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok – dwóch zadań
inwestycyjnych (budowy SINGLETRACK” na terenie wokół wieży Bismarcka i strefy zabaw przy PSP 2) oraz dwóch wydarzeń kulturalnych (ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST oraz 28. Spotkan z Piosenką Turystyczną i Żeglarską). Łączna wartość wybranych zadań wyniesie 399.800 złotych.

Nagranie z sesji budżetowej – część pierwsza

Nagranie z sesji budżetowej – część druga