Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Miasta Żagań w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje będą prowadzone od 10 stycznia do 9 lutego br. i mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały. Konsultacje rozpoczniemy otwartym spotkaniem dla interesariuszy procesu rewitalizacji  w dniu 10 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 w Żagańskim Pałacu Kultury. Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych procesem rewitalizacji, w tym osoby chcące dołączyć do grona członków Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami Miasta Żagań w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza Miasta Żagań. Komitet reprezentuje lokalne środowiska społeczne, gospodarcze, mieszkańców gminy, organizacje pozarządowe oraz inne grupy.

Projekt uchwały wraz z dokumentacją dotyczącą przedmiotu konsultacji będzie dostępny w okresie od 10 stycznia do 9 lutego 2023 roku:

  1. na stronie internetowej miasta: https://urzadmiasta.zagan.pl/
  2. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żagań o statusie miejskim: https://bip.zagan.pl/
  3. w siedzibie Urzędu Miasta Żagań przy ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w następujących formach:

1) papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego dostępnego w siedzibie Urzędu Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7, 68-100 Żagań oraz na stronie internetowej miasta https://urzadmiasta.zagan.pl/ oraz https://bip.zagan.pl/ oraz elektronicznego formularza konsultacyjnego dostępnego pod linkiem https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_kr_formularz .

2) spotkania otwartego dla interesariuszy procesu rewitalizacji – 10 stycznia 2023 r. o godz. 17.00 w Żagańskim Pałacu Kultury.

3)  badania ankietowego poprzez elektroniczny formularz ankiety, dostępny pod adresem https://ankieta.deltapartner.org.pl/zagan_kr_ankieta .

Zarządzenie nr 1/2023 w sprawie konsultacji

Formularz konsultacji