W ramach ogłoszonego we wrześniu 2022 roku XI naboru do Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr dla Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020 zgłosiliśmy dwa wnioski o dofinansowanie projektów, realizowanych we współpracy z partnerami niemieckimi. Miło nam poinformować, że oba projekty zostały zatwierdzone, a poziom wsparcia wyniesie 85% ze środków EFRR.

W ramach pozyskanych funduszy planujemy zrealizować w tym roku w Żaganiu dwa przedsięwzięcia:
„Polsko – niemiecki turniej piłki nożnej” – celem projektu jest wsparcie działań na rzecz polsko – niemieckiej integracji  i współpracy młodzieży w dziedzinie sportu. Zadanie przewiduje organizację 3-dniowego polsko – niemieckiego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży wraz z dodatkowymi zajęciami sportowo-rekreacyjnymi. Partnerem projektu jest miasto Teltow.
Budżet projektu – 17 183,10 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR – 14 605,64 EUR

„Polsko – niemieckie spotkanie pod hasłem Świat należy do nas – celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju międzynarodowej (polsko – niemieckiej) turystyki i poznawaniu kraju sąsiada. W tym celu podjęta została współpraca z miastem Forst. Głównym założeniem projektu jest zainteresowanie jak najszerszej grupy odbiorców turystyką transgraniczną oraz wzmocnienie poczucia przynależności do obszaru pogranicza. Budżet projektu – 17 386,05 EUR
Kwota dofinansowania z EFRR – 14 778,14 EUR

Logotypy Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr