Burmistrz Miasta Żagań przypomina, że tylko do 1 lutego można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek elektryczny to jednorazowa dopłata przysługująca odbiorcy energii elektrycznej wtedy, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane jest energią elektryczną i źródło to zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi 1000 zł. W przypadku, gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, kwota dodatku zostanie zwiększona do 1500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w wysokości 1500 zł, do wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną lub zaświadczenie wydane przez to przedsiębiorstwo potwierdzające, że zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh

O dodatek nie mogą ubiegać się gospodarstwa domowe wykorzystujące energię elektryczną pochodzącą z mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz osoby objęte pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

Termin składania wniosków upływa 1 lutego 2023 r. Dodatek zostanie wypłacony do dnia 31 marca 2023 r.

 

Wnioski można składać:

– elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP,

– tradycyjnie (papierowo) w Wydziale Świadczeń Społecznych Urzędu Miasta Żagań mieszczącym się w Żagańskim Pałacu Kultury, pok. 134.

Druki dostępne są do pobrania na stronie UM Żagań:
https://bip.zagan.pl/procedury/121/178/DODATEK_ELEKTRYCZNY/