Lubuski Urząd Wojewódzki ogłosił wczoraj listę 41 inwestycji, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Na 22 pozycji uplasował się żagański projekt przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich w Żaganiu!

Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował współpracownikom za kolejne środki pozyskane dla Żagania. Tym razem jest to 1 797 233 złotych! Szacunkowa wartość  przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich wyniesie 2 567 477 złotych, w tym wkład gminy 770 tysięcy. Ponieważ posiadamy dokumentację projektową bezzwłocznie przystąpimy do ogłoszenia przetargu.

Co przewiduje projekt przebudowy odcinka ulicy Lotników Alianckich?

Remont obejmie odcinek ulicy na obszarze przemysłowo-usługowym przy drodze wojewódzkiej nr 296 o długości 413,4 mb oraz ciągi piesze o długości 350 mb wraz z kanalizacją deszczową. Wnioskowaliśmy o dofinansowanie tego odcinka, ponieważ obecnie droga jest w bardzo złym stanie technicznym z licznymi ubytkami, nierównościami, koleinami, zapadliskami oraz dużą awaryjnością kanalizacji deszczowej. Inwestycja usprawni ruch drogowy w tym rejonie (obecnie funkcjonują tu 4 przedsiębiorstwa oraz oddział ZDW) oraz zwiększy bezpieczeństwo pieszych. W ramach zadania zostanie wykonana nawierzchnia z masy mineralno-bitumicznej, nowy chodnik, zjazdy, nowe oznakowanie drogowe pionowe i poziome. Remontowany odcinek drogi znajduje się w pobliżu Muzeum Obozów Jenieckich, którego główną atrakcją jest odtworzony fragment tunelu “Harry”, upamiętniający znaną na świecie Wielką Ucieczkę.